افزونه WpForms چیست؟

افزونه WpForms چیست و چه امکاناتی دارد؟

در این مقاله به معرفی افزونه WpForms می پردازیم: اگر از کاربران قدیمی اینترنت باشید، قطعا سایت های ایستا با رنگ های یکنواخت و ساده را به یاد دارید. سرعت بسیار پایین اینترنت باعث شده بود که بسیاری از سایت ها به صورت ایستا و بدون هیچ گونه جلوه گرافیکی به کاربران ارائه شوند تا صرفا فقط اطلاعاتی را در خود منتشر کنند ،بدون اینکه تمایلب به ارتباط با کاربران داشته باشند. با گذشت زمان ، کم کم تغییراتی در اینترنت ایجاد شد، با به وجود امدن این تغییرات کم کم این کاربران بودند که تصمیم می گرفتند سایت چه چیزی را به آن ها ارائه کند،این کاربر بود که می توانست محتوایی که نیاز دارد از سایت بگیرد. مدت ها طول کشید تا سایت ها متوجه شوند که چه طور باید با کاربر تعامل داشته باشند و این...

ادامه مطلب